Zemědělství:

 
Po dlouholetých zkušenostech v zemědělství se v devadesátých letech v hlavě zakladatele společnosti Františka Lakomého, zrodila myšlenka, nabídnout okolním podnikům zemědělské služby. Tento nápad se podařilo zrealizovat a díky znalostem tohoto oboru, zkušenostem a pílí všech našich pracovníků se nám podařilo vybudovat si stabilní pozici na trhu poskytování zemědělských služeb. V tomto sektoru provádíme veškeré práce kolovými traktory. Z vlastních zkušeností víme, že odvést kvalitní práci je možné pouze s kvalitní technikou. A díky dlouholetým zkušenostem s různými značkami, padla naše volba především na značku FENDT. Díky ní jsme schopni veškeré práce provádět s velmi nízkými provozními náklady a tím našim zákazníkům nabídnout velmi zajímavé ceny. Zaměřujeme se na přepravu zemědělských komodit, sklizeň pícnin, aplikaci kejdy a veškeré půdní práce. Zemědělským podnikům jsme schopni nabídnout sklizeň kukuřice na klíč, ať už pro klasickou živočišnou výrobu, nebo pro další využití v bioplynových stanicích. Zajišťujeme obsluhu bioplynových stanic, např. odvoz fugátu nebo návoz siláže. Příležitostně realizujeme v rámci ČR přepravu závěsné zemědělské techniky po ose nebo na podvalníku.
 

Galerie:

 
 

Hloubková půdní fréza SEPPI M:

 
Provádíme rekultivaci sadů, odstraňovaní pařezů do průměru 30cm a hloubky 25cm. Přípravu půdy a odstraňování plantáží.
 

Galerie:

 
 
ZPĚT